Litigation Support

Servei d’investigació de recolzament a advocats, que consisteix en recaptar les proves necessàries per recolzar la seva defensa judicial.

 • Recollida d’informació prèvia quer permetrà saber la viabilitat d’un procés abans d’interposar una demanda i decidir la estratègia a seguir.
 • Recollida de proves a aportar en un litigi.

Casos pràctics:

 • Localització de demandats.
 • Localització i valoració de béns.
 • Localització i avaluació de testimonis.
 • Recollida de proves.
 • Investigacions sobre successions.
 • Investigació sobre alçaments de béns i fallides fraudulentes.
 • Investigacions en matèria de arrendaments urbans.
 • Informes pericials cal·ligràfics.
 • Falsificació / alteració de firmes i documents.