Corporate Intelligence – Due diligence

Investigació prèvia a invertir capital o dipositar confiança en una entitat o persona per conèixer la seva rendibilitat, suficiència financera, etc.

Casos pràctics:

  • Compravenda de béns.
  • Inversions.
  • Recursos humans.
  • Clients – Proveïdors.