Compliance

Investigació per a la prevenció / detecció de delictes relatius a la normativa de Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques incorporada a la reforma del Codi Penal de 2010.

  • Investigació del compliment dels plans de gestió i organització dins de les empreses.
  • Control intern de possibles activitats il·lícites.
  • Control preventiu i detecció de riscos.