Recursos Humans

L’equip que integra Delphos posseeix la titulació requerida i complix amb tots els procediments i normatives regulades per la Llei de Seguretat Privada.

El nostre equip de professionals no inclou solament investigadors, sinó que també contem amb col·laboradors en determinats camps específics, tals com informàtics, grafólogos, experts en telecomunicacions, entre uns altres.

La serietat transmesa, l’experiència aplicada i la demostrada professionalitat de Delphos Detectius garanteixen que totes i cadascuna de les proves recaptades durant les nostres investigacions s’han obtingut dintre del marc legal, pel que la seva validesa té una consideració especial davant els organisme judicials.