Delphos Detectius Privats

Delphos Detectius Privats, amb Llicència Professional nº 178, és una de les primeres agències de detectius del nostre país a oferir serveis privats d’investigació. La impecable i perllongada trajectòria que ha desenvolupat des de 1977 avala la professionalitat del seu servei.

La professionalitat, serietat, discreció, són les claus que garanteixen al client la confidencialitat de la informació tractada. L’objectiu de Delphos Detectius és tractar cada servei de manera específica i concreta amb la finalitat de proporcionar al client el major nombre de dades que ajudin, en la mesura del possible, a solucionar la seva incidència.

Per a la recerca de la informació necessària, el nostre equip humà disposa de les més avançades tecnologies que ajuden a optimitzar el resultat de les investigacions. Aquests sistemes són utilitzats respectant el marc legal establert.

Delphos Detectius Privats actua segons una estricta normativa interna que assegura la confidencialitat amb la qual tracta tots els assumptes que li són encarregats, així com la correcta conducta dels seus investigadors i investigacions.