Investigacions en general
  • Investigacions en matèria laboral.
  • Investigacions dret civil.
  • Investigació sobre testimonis i proves.
  • Investigacions àmbit societari.
  • Competència deslleial.
  • Investigacions econòmiques.
  • Localització d’actius.
  • Localització de persones.
  • Alçament de béns.
  • Apropiació indeguda.